Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned. Har du spørsmål eller trenger hjelp, må du henvende deg til kommunen.

Du kan søke elektronisk hvis:    

  • du har elektronisk ID
  • du bor alene eller med barn under 18 år
  • alle i boligen er folkeregistrert på adressen

Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema.

Du finner mer om å søke bostøtte elektronisk på Husbanken sine hjemmesider.