Hege Eriksen er ansatt som koordinator og skal ha den administrative jobben i Målselvs nye næringsforening, Mulighet i Målselv. I første omgang er stillingen  25 prosent, men med mulighet for utvidelse etterhvert. Mulighet i Målselv ble stiftet sommeren 2014 og styret har gjennom høsten jobbet med målsetninger, visjoner og handlingsplan for foreningen. Formannskapet i Målselv har tidligere bevilget 90 000,- til etablering av den nye foreningen slik at det kan ansettes en koordinator. Foreningens formål er å bidra til å fremme muligheter for næringsdrift og næringsutvikling i Målselv kommune. Gjennom å skape aktivitet, koordinere markedsføring, utvikle samarbeid og samhold skal den ivareta handels- og næringsinteresser.Foreningen skal være talerør og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter, og et naturlig bindeledd mellom næringsliv og kommune. Med sitt arbeid skal foreningen bidra til å gjøre Målselv kommune attraktiv og trivelig både som bosted og næringsarena.

I tillegg til Hege Eriksen som er ansatt som koordinator består styret i Mulighet i Målsev av følgende:

Knut Willhelmsen - styreleder

Tove Sørensen

Linn Merethe Svendsen

Randi Myren

Ivar Johnsen

Roger Nilsen

Mulighet i Målselv kan kontaktes via Hege Eriksen på tlf 90886963 og Knut Willhelmsen på tlf 90180696

Foto: Jan Erik Bergstad, Folkebladet