Tilskuddsordningen har som formål å motvirke/ og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.

De som kan søke på midler er offentlige og private instanser, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper. Søknad skal sendes kommunen.

Nærmere informasjon, veiledning og søknadsskjema finnes her:

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Utlysning-av-restmidler-for-2014/

Søknadsfrist til kommunen er 30.mai.

Kommunen må videresende søknader vurdert, og i prioritert rekkefølge til Bufdir innen 9.juni.

Kontaktperson i kommunen er Roger Olsen, tlf 90 500 250, roger.olsen@malselv.kommune.no

Søknad sendes enten per post til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 MOEN eller per e-post til postmottak@malselv.kommune.no