Foto: Knut M. Nergård

Det lokale nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde består av valgte medlemmer fra henholdsvis Målselv kommune, Troms fylkeskommune, Sametinget og svenske samebyer som følger:

  • Helene Rognli (ordfører Målselv kommune, leder av styret)
  • Viggo Fossum (Målselv kommune)
  • Eva Ottesen (Troms fylkeskommune)
  • Geir Johnsen (Sametinget, nestleder)
  • Per Gustav Idivuoma ( Laniovuoma sameby)

Bjørn Morten Baardvik er ansatt som nasjonalparkforvalter for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde og er sekretær for nasjonalparkstyret.

Gjennom konstitueringen av nasjonalparkstyret  for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde er alle de lokale verneområdestyrene på plass i Troms. Det er tilsatt verneområdeforvalter for hver av områdene som fungerer som sekretær for styrene.

Det innebærer at ordningen med lokal forvaltning av nasjonalparker og andre større verneområder er på plass i Troms og det er etablert lokale nasjonalparkstyrer/vernområdestyrer for følgende områder i Troms: