Det er lagt inn informasjon om dette på nav.no:

NAV Målselv: (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-malselv)

NAV Bardu: (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-bardu)

Det er også sendt informasjon om dette til NAV Kontaktsenter (5555 3333). De har også fått informasjon om hvem som kan kontaktes ved akutte henvendelser (nødhjelp/bostedsløs).