Vi ønsker oss innspill til navn som gir gode assosiasjoner om både hjemfølelse og arbeidsplass, og som gjerne inneholder lokale stedsnavn.

Innspill/forslag kan sendes til:
Enhetsleder for Bo- og oppfølgingsenheten maichen.jensen@malselv.kommune.no

(innen 10.september 2018)