Promillenedsettelsen vil fremkomme på neste regning, dvs. 2.kv.2017. Her vil eiendomsskatten bli tilbakeført for 1.kv.2017 (da med 7 promille) – og erstattet med ny beregnet eiendomsskatt på 5 promille.  Denne korrigeringen vil da medføre at 2.kvartalsfaktura vil fremkomme med ett lavere beløp som skal betales 20. juni 2017.

Klagefristen på utskrevet eiendomsskatt forlenges også fra 7. april til 21. april 2017.

Selv om det klages på eiendomsskatten, skal de kommunale gebyrene for 1. kvartal betales, ref. Esktl.§25.  Dersom fakturaen ikke kan betales i sin helhet ved forfall, kan en kontakte kommunen på følgende adresse/tlf.nr:

E-post: tove.hoff@malselv.kommune.no

Tlf: 46 50 21 50 / 77 83 77 00