På kursene går vi igjennom de viktigste emnene fra læremateriellet. For å delta på kursene trenger man tilgang til PC og Internett. De som ønsker å delta kan bestille kurs sammen med annet materiell i VINNs nettbutikk http://www.vinn.no/nettbutikk/.

Kurs i Alkoholloven for salgsbevilling er et rent nettbasert kurs som deltakerne kan ta når som helst, hvor som helst. Kurset består av videoer og deltakerne kan stille spørsmål i et eget forum.

Kurs i Kunnskapsprøven i Alkoholloven for skjenkebevilling er et live nettkurs som varer i 2,5 timer. Deltakerne kan stille spørsmål underveis. Kurset går fra 09.00 – 11.30 på følgende datoer:

 • 19. august
 • 14. september
 • 5. oktober
 • 26. oktober
 • 16. november
 • 7. desember

Kurs i Etablererprøven for serveringsvirksomhet er et live nettkurs som varer i 2,5 timer går. Deltakerne kan stille spørsmål underveis. Kurset går fra 09.00 – 11.30 på følgende datoer:

 • 16. august
 • 13. september
 • 27. september
 • 11. oktober
 • 25. oktober
 • 8. november
 • 22. november
 • 6. desember

Ved spørsmål kontakt VINNs sentralbord på 76 96 72 00.

Med vennlig hilsen
Thomas Skår
Seniorrådgiver
Teknologivn. 10, NO-8517 Narvik
Mob: 97 98 19 18
thomas.skar@vinn.no
www.vinn.no