Sendingen starter kl 21.30, men det er fint om dere kan møte ca 20.30.

NRK ønsker å ha fokus på dialekt, natur og dølakultur.
Kjeftsterke representanter for dialekten og bygdehistoria har stilt seg til disposisjon, og
at KARTELLET kommer med sine musikere.

Ellers vil det bli lefsebaking i Erikstua, noen dyr på gården for barna og Kjell Øverås vil spille musikk som det kan danses til.

Det vil bli gratis servering av kaffe og sveler, og salg av rømmegrøt.

MØT OPP OG SKAP STEMNING!