Jordskredfare

Varsling av jordskredfare omfatter jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred - ikke kvikkleireskred og steinsprang. En vurdering av jordskredfare gjøres minst to ganger daglig, og vises som en prognose for de neste tre dagene. Vi viser til nettstedet varsom.no for ytterligere informasjon om den nye tjenesten og jordskredfare generelt. Tjenesten er utviklet i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Flom

Grensene for flomvarslingsnivåene er uendret, men varslene vil bli presentert på ny måte, basert på fargekoder for aktsomhetsnivå. Vi viser til nettstedet http://www.varsom.no/ for ytterligere informasjon om tjenesten.

Varsom.no                                          

Denne webportalen ble lansert sist vinter i forbindelse med oppstart av varslingstjenesten for snøskred, og vil nå også innehold både flom- og jordskredvarsler. Portalen er fortsatt under utvikling. For spørsmål og tilbakemeldinger knyttet til portalen kan prosjektleder Erik Johnsen kontaktes på e-post: erjo@nve.no.

En abonnementsløsning, både for e-post og sms, skal etter planen være klar til bruk i første del av 2014. Inntil løsningen er ferdig testet, vil NVE sende aktuelle varsel (både for flom- og jordskredfare) med e-post til de samme mottakerne som får flomvarsler i dag.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende varslingstjenestene, kontakt NVE på flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Ved alvorlige skred- og flomhendelser,
ring NVEs beredskapstelefon 22 95 93 60
.