Det var i 2008/2009 Målselv kommune hadde en prosess der det ble konkludert med at kulturskolen og avdelingen for kultur og idrett skulle slås sammen til en enhet. Enhetslederen for kultur og idrett sluttet i stillingen for en tid tilbake og Asbjørg Utby ble da tilbudt jobben som enhetsleder for denne avdelingen.

Målselv kommune er veldig fornøyd med at Asbjørg Utby har takket ja til stillingen.