IMG_1370_400x400.jpg

Sist uke ble arbeidene med bygging av ny gang- og sykkelveg og flytting av kommunal veg mellom Lia og taxibua på Andslimoen ferdig.  Ved oppkjøringa til Lia boligfelt er det laget ny busslomme slik at passasjerene skal slippe å krysse den kommunale veien i forbindelse med på- og avstigning.

ny busslomme_400x283.jpg

I tillegg er det satt opp nye veglys fra taxibua og nordover forbi Helsesenteret på Andslimoen.  Totalt har dette prosjektet kostet 4,3 mill hvorav endel er finansiert gjennom eksterne trafikksikkerhetsmidler.

Offisiell åpning av den nye gang- og sykkelvegen vil skje i august rundt skolestart.