Den 11.11.2013 inngikk Målselv kommune kontrakt med Målselv Maskin & Transport AS om bygging av gang- og sykkelvei fra Lia til Andslimoen.

Prosjektet er delt i to faser

  1. Breddeutvidelse, sluttføres innen utgangen av 2013
  2. Asfaltering og montering av rekkverk, sluttføres våren 2014

Kontraktens størrelse er på ca kr 3,5 mill eks mva.

Vi ber bilister ta hensyn til anleggstrafikken og være spesielt oppmerksom på gående forbi anleggsområdet.

Kontaktperson i Målselv kommune: Gunnar Nerdal, mob 922 47 009