Målet er at det skal blir lettere å finne frem på hjemmesiden.

Vi vil gi våre innbyggere en god interaktiv tjeneste, samtidig som dette nettstedet vil inneholde mye av den informasjon du trenger.

De nye kravene til offentlige nettsider legger strenge føringer i forhold til universiell utforming. Det betyr at du blant annet kan få større tekst på skjermen.

Siden vil være under konstant utvikling, og du vil stadig finne ny informasjon.