Elin Aas er velkjent for mange i Målselv, og har da også de senere årene arbeidet som enhetsleder ved Målselv syke- og aldershjem (MSAH). Hun fikk tilbudet om stillingen i konkurranse med 11 andre søkere. 

- Å inneha stillingen som kommunalsjef ser jeg som en stor mulighet til å være med på – sammen med øvrige ansatte i organisasjonen og politikere –  å forme Målselv kommunes helse– og omsorgstjeneste for framtiden, sier Elin Aas om hvorfor hun har søkt stillingen.

Hun ser behovet for å planlegge både helhetlig, langsiktig og fremtidsrettet med nasjonale føringer som bakteppe for å møte de utfordringene som Målselv kommune kommer til å stå ovenfor. 

- Jeg er fornøyd med at vi fikk mange kvalifiserte søkere til stillingen, og er derfor trygg på at vi har valgt en svært dyktig, arbeidssom og erfaren leder som vår nye kommunalsjef. Hun har solid kompetanse innenfor helse- og omsorgsfeltet, ledelse og kommunal forvaltning, som vi vil ha stor nytte av, sier rådmann Ole Frode Mikkelsgård. 

- Det er med stor ydmykhet og respekt for oppgaven jeg har takket ja til stillingen som kommunalsjef, avslutter Aas. 

Hun tiltrer etter planen stillingen fra 1. september 2018.