Et interimsstyret som ble nedsatt 29. oktober 2013 har jobbet frem vedtekter og forslag til styremedlemmer for en ny næringsforening i Målselv.  Interimsstyret har i sin jobb lagt vekt på at dette skal være en næringsforening for hele Målselv og jobben med både vedtekter og rekruttering av styremedlemmer er vektlagt dette. Formannskapet i Målselv har tidligere bevilget 100 000,- til drift av den nye foreningen slik at det kan ansettes en daglig leder.

Foreningens formål er å bidra til å fremme muligheter for næringsdrift og næringsutvikling i Målselv kommune. Gjennom å skape aktivitet, koordinere markedsføring, utvikle samarbeid og samhold skal den ivareta handels- og næringsinteresser.Foreningen skal være talerør og høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter, og et naturlig bindeledd mellom næringsliv og kommune.Med sitt arbeid skal foreningen bidra til å gjøre Målselv kommune attraktiv og trivelig både som bosted og næringsarena.

Styret som ble valgt består av:

Tove Sørensen – daglig leder på Fagmøbler
Linn Merethe Svendsen – eier og daglig leder av Effekt treningsstudio
Knut Wilhelmsen – gårdeier
Randi Myren –  grûnder og daglig leder
Ivar Johnsen - eier og daglig leder av Jokern Pizza
Roger Nilsen - lærer og gründer

Styret konstituere seg selv på første møte over sommerferien.