Hun tiltrådte stillingen 2. april og vil arbeide strategisk og operasjonelt med blant annet personal-, kompetanse-, og organisasjonsutvikling samt ha stort fokus på nærværsarbeid og HMS i Målselv kommune. Hun vil i tillegg lede Fellestjenesten som består av service, IT og personal.

Ann-Eva har bred erfaring fra ledelse og utvikling i ulike organisasjoner og kommer fra stillingen som administrasjonsleder i Mitra AS.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått Ann-Eva på laget. Hun har på kort tid vist meget god evne til å skaffe seg oversikt og gjøre gode vurderinger, og vil med sin kompetanse bidra til å løfte kommunen på viktige områder, sier rådmann Ole Frode Mikkelsgård.