Jobben blir å bidra til å videreutvikle og markedsføre «Arena Bardufoss» med fokus på idrett, utdanning, aktiviteter, arrangement og mesterskap. Herunder koordinere, ivareta, utvikle og formidle aktiviteten samt gjennomføring av driftsoppgaver, utviklingsprosjekter, markedsføring og nettverksbygging.

Kontorsted er på Næringshagen, Rustahøgda, og rapporterer til Næringssjefen i Målselvkommune og egen styringsgruppe.

Stig Magne har yrkesbakgrunn fra Forsvaret, men ellers aktiv i lokalpolitikk for Arbeiderpartiet samt frivillig arbeid, særlig for Bygdelaget Samhold på Målsnes (bl a Sommardaga og Traktorparade), idrett og Lions club.

Kom første gang til Målselv midt på -70 tallet og gikk bla på Målselv gymnas (Olsborg). Tross 6-7 beordinger til andre tjenestesteder er total botid i Målselv Kommune over 30 år.Gift med Catrine Norvik, 3 barn, hund og hester, bosatt på Fagerlidal og med fritidshus på Målsnes. Med opphav fra Gudbrandsdalen og Østerdalen er man jo hjemme i Indre Troms.