Søknadsfristen i 2014 er 1. mai. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2015. Søknadsfristen i 2015 er satt til 1. mai 2015.

Søknad om kompensasjon leveres elektronisk gjennom nettstedet http://www.idrettsanlegg.no/. Nærmere informasjon vil fremgå av søknadsskjemaet.

Ordningen gjelder for:

  • Anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad for omsøkt anlegg.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Kulturdepartementet har sendt et rundskriv angående momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.

Lykke til!