Derfor tilbyr KS et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er åpent for allmennheten gjennom nettsiden www.styrevervregisteret.no. Målselv kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS.

Det oppfordres til at den folkevalgte eller ansatte selv legger inn ev opplysninger utover det som overføres automatisk fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Vervsinnehavere vil motta egen e-post med tilgang til registeret.

Opplysningene i registeret kan også være nyttige internt i kommunen/fylkeskommunen/kommunale selskapet for å øke bevisstheten om personenes ulike roller, og for habilitetsvurderinger. Man må imidlertid være oppmerksom på at Styrevervregisteret til en viss utstrekning baseres på de opplysninger den enkelte selv ønsker å registrere.

Det er viktig at folkevalgte og ansatte i kommunen/fylkeskommunen/kommunale selskapet vet at deres navn og verv/stilling publiseres i Styrevervregisteret, at de kjenner til hva slags opplysninger registeret inneholder. 

Du kan lese mer om Styrevervregisteret her og her finner du oversikten over de som er publisert i Målselv kommune,