Jfr kommunestyremøtet 05.12.2018 ble økonomiplan og budsjett for 2019 vedtatt.

På bakgrunn av dette er det vedtatt nye satser for bl.a trygghetsalarm samt praktisk bistand.

Røykvarsler koblet opp mot trygghetssentralen må hjemmeboende koste selv.

De nye satsene gjelder fra 01.01.19

 

Etableringsgebyr/oppmontering av trygghetsalarm kr 300,-

Leie av trygghetsalarm - fast telefon kr 285,- pr.mnd.

Leie av trygghetsalarm - mobiltelefon kr 310,- pr.mnd.

 

Etableringsgebyr/oppdatering av røykvarsler kr 300,-

Røykvarsler pr.stk kr 1150,-

Leie av røykvarsler kr 36,- pr.stk u/moms, kr 37,- pr.stk m/moms pr. mnd.