I de sentrale skogstrøk i Troms har det vært drevet gårdssager i flere hundre år. Tradisjonene og kunnskapen har delvis gått tapt i løpet av de siste tiårene pga. lite tilgang på lokalt råstoff samtidig som sagbruksdriften ellers i landet har blitt kraftig rasjonalisert. I takt med barskogressursene bygges opp har flere og flere kjøpt mindre sagbruk, mest for saging til eget bruk. Målselv kommune kjører i lag med Bygdesagforeningen et mindre kurs 12. og 13. april  der vi tar for oss aktuelle tema. Er dette interessant, kan du ta kontakt med skogbruksleder Frode Løwø, mob 416 69 735.