Oversikten over hvilke navn som ble vedtatt finner du i dokumentene til høyre på skjermen.  Her har vi delt opp i områder slik at det skal bli lettere å finne fram.

I dokumentene finner at det bak noen vegnavn er skrevet (Navnesak).  Dette betyr at Statens Kartverk skal vedta endelig skrivemåte for disse vegnavnene.

Tildeling av adressenummer starter nå og vil pågå ut året.  Det betyr at de som bor ved en veg som har fått nytt vegnavn, vil få tilsendt et brev i posten hvor de vil få angitt rett adresse (vegnavn) og adressenummer til boligen/eiendommen.