Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
5. mars 2021 kl. 10:38

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Nyhetsarkiv

Koronavaksinering - status uke 9

Denne uka har vi vaksinert innbyggere i Øverbygd med 2. dose av BioNTech-Pfizer-vaksinen.

Vi mottok kun vaksiner til 2. dose.

En stor gruppe med helsepersonell i kommunen har også denne uka fått 1.dose av AstraZeneca vaksinen.

Neste uke får vi levert BioNTech-Pfizer vaksiner til KUN 2. dose. Alle vaksinedoser blir benyttet. Dersom noen ikke kan møte til time, kaller vi inn ekstra personer med tilbud om vaksine. Derfor kan innbyggere få telefon med tilbud om vaksine på kort varsel.

 

Koronavaksinering - status uke 8

Vi mottok forsyning med AstraZeneca vaksine i uke 8 og vil motta samme kvanta i uke 9. Dette er vaksiner som KUN skal brukes på helsepersonell. Disse to ukene vil det være mange helsepersonell som får tilbud om vaksine.

I tillegg er det en stor gruppe 85+ som har fått 2. dose denne uka.

Neste uke skal vi vaksinere 2.dose i Øverbygd på Holt legekontor. Vi mottar kun doser til vaksinedose 2. Det vil si at vi ikke kan kalle inn ekstra personer.

19.02.21 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot vaksinesvindel.

Forsøk på vaksinesvindel er allerede oppdaget i Norge. Mange av svindlerne vil trolig tilby tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling, kanskje forklart med at pasienten må selv dekke en «egenandel».

Det er folkehelseinstituttet (FHI) som bestemmer prioriteringsrekkefølgen og Målselv kommune følger denne. Det er ikke mulig å kjøpe seg forbi noen i vaksinasjonskøen.

Målselv kommune ber ikke om forhåndsbetaling eller betaling av koronavaksine, den er gratis.

Personer over 85 år er og blir kontaktet pr telefon av helsepersonell fra legetjenesten og helsestasjon for tildeling av vaksinetime. Disse har også fått informasjon om koronavaksinene pr sms.

Helsepersonell og personer over 65 år blir innkalt til vaksinetime pr sms eller telefon. SMS blir sendt ut fra Helsenorge.

Vær nøye med hvem du gir helseopplysninger til, og ikke la deg lure til å betale for koronavaksine

18.02.20 Koronavaksinering - Status uke 7

Det er kun få igjen i gruppen 85+ som ikke har fått vaksine. Vi vil starte med å kalle inn gruppen 75-84 år innen et par uker.

Neste uke får vi kun doser til de som skal ha vaksine nr 2. Så da kan vi ikke kalle inn ekstra personer.

I tillegg får vi inn AstraZenica vaksine som skal gå til prioritert helsepersonell under 65 år.

12.02.21 Koronavaksinering - Status uke 6

Beboere ved sykehjemmene i Målselv har fått 2. dose av koronavaksinen og er ferdigvaksinert.

Denne uka har innbyggere i øvre distrikt i gruppa 85+ fått 1.dose koronavaksine.

Vi er kommet godt ned på listen over gruppen 85+ i både nedre og øvre del av kommunen. Og vil om kort tid starte å vaksinere i alder 75-84 år.

Helsearbeidere vaksineres i prioritert rekkefølge i ukene fremover.

Slik kan vinterferien tilbringes i Norge

Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

12.02.21 Informasjon om koronavaksinering

Målselv kommune og legetjenesten får mange henvendelser fra innbyggere over 65 år og pasienter i risikogruppene der dere lurer på når og hvordan dere vil bli innkalt til vaksinering💉
Svaret på det er at det jobbes med stødig hånd nedover listene fra de aller eldste innbyggerne våre, og ned mot 65 år. Det vaksineres både i nedre og øvre del av kommunen.
Vaksinen vi bruker for tiden heter COMIRNATY.

05.02.21 Koronavaksinering - Status uke 5

Nå er beboere på Målselv Helsetun ferdigvaksinert.

I tillegg har vi kommet godt i gang med å vaksinere gruppen 85+ og prioriterte helsearbeidere i kommunen. Dette fortsetter i ukene fremover.

Neste uke vil beboere på Øverbygd syke- og omsorgssenter få andre dose av vaksinen. Bosatte i øvre distrikt i gruppen 85+ vil få tilbud om første dose av vaksinen. Disse vil blir oppringt med tilbud om vaksine på Holt legekontor.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |