Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai 2021 kl. 08:29

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Nyhetsarkiv

Status koronavaksinering

Her er status for uke 19:

I uke 18 og 19 har vi satt totalt 402 vaksiner. Mange av disse er 2.doser. I tillegg er det personer som tilhører risikogruppe 5; dvs personer mellom 55-64 år med underliggende sykdommer som har fått 1.dose.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

De som har fått 1.dose med AstraZeneca vaksinen i uke 8 og 9, vil få innkalling til 2.dose med BioNTech-Pfizer i uke 20 og 21.

Informasjonsbrev fra FHI: Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine

Til opplysning så er det få timer igjen i uke 20 for å kunne booke selv.

Minner om at personer mellom 55-64 år med underliggende sykdommer fortsatt kan booke time til vaksine. Se informasjon som ligger på denne nettsiden.

All vaksinering fremover vil være på MSAH, det gamle sykehjemmet på Moen.

04.05.21 Lettelser i karantene for vaksinerte

Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden.

Koronavaksinering - Status uke 17

Vi har satt 234 vaksiner denne uka.

Det er aldersgruppa 65-74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp, som har blitt vaksinert.

Det blir kalt inn 228 til vaksinering i uke 18. I tillegg til aldersgruppe 65-74år,  har også personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp fått innkalling til vaksine.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

De som har fått 1.dose med AstraZeneca vaksinen i uke 8 og 9, vil få innkalling til 2.dose med BioNTech-Pfizer. De vil få innkalling til time i løpet av mai.

Minner om at det nå er åpnet opp for at personer mellom 55-64 år med underliggende sykdommer selv kan booke time til vaksine. Se informasjon som ligger på denne nettsiden.

Koronavaksinering status uke 16

21. april hadde vi første dag med vaksinering på MSAH, det gamle sykehjemmet på Moen. Oppmøte til vaksinering er upåklagelig, så det gikk veldig bra! Minner om at det er parkering på baksiden og hovedinngangen er på venstre side av bygningen.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av aldersgruppa 65-74 år. Det er satt 204 vaksiner denne uka.

Det blir kalt inn 234 til vaksinering i uke 17. Her vil også personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp få innkalling til vaksine.

De siste som kalles inn nå er født i 1955 og senere.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

AstraZeneca vaksinen er fortsatt på vent. Vi avventer informasjon og avklaring fra helsemyndighetene. Når det foreligger vil de som har fått 1.dose av AZ få beskjed om dette.

Koronavaksinering status uke 15

Vi holder fortsatt på med vaksinering av aldersgruppa 65-74 år. Det er satt 228 vaksiner denne uka.

Det blir kalt inn 204 personer til vaksinering i uke 16. Her vil også personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp få innkalling til vaksine.

De siste som kalles inn nå er født i 1952/53 og senere.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

Fra og med uke 16 vil vi vaksinere på MSAH på onsdager. Det er det gamle sykehjemmet på Moen, Mellombygdveien. Det er parkering på baksiden og hovedinngang er på venstre side av bygningen.

15.04.21 Anbefaling vedrørende bruk av munnbind

Rett før påske innførte regjeringen skjerpede nasjonale anbefalinger og tiltak. En av anbefalingene var at at alle ble anbefalt å holde to meter avstand til andre enn de en bor med. Målselv kommune gikk da ut med en anbefaling om at alle burde bruke munnbind når de var på butikker eller lignende da en ofte ville kunne være i situasjoner der det ville være vanskelig å holde anbefalt avstand. Dette rådet var og basert på at en kunne påregne økt trengsel i butikkene i forbindelse med høytida samt at en regnet med at det kom en del tilreisende.

Fra og med fredag 16/4 er de nasjonale anbefalingene mildnet, blant annet ved at en nå går tilbake til rådet om en meters avstand. Videre er smittesituasjonen både regionalt og lokalt fredelig. I kommunen har det vært høy test aktivitet både blant sivile og i Forsvaret, uten at det er noe som tyder på økt smittetrykk. På bakgrunn av dette er det ingen saklig grunn for at kommunen skal ha strengere tiltaksnivå enn de nasjonale anbefalinger som foreligger.

På bakgrunn av dette finner kommunen ingen grunn til å ha strengere tiltaksnivå enn de nasjonale anbefalinger som foreligger.

Målselv kommune opphever derfor sin anbefaling om at en bør bruke munnbind i butikker og lignende.  

 

Vidar Bjørnås
kommuneoverlege

14.04.21 Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen

Regjeringens pressemelding 13.04.21
Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |