De 8 kommunene i Midt-Troms regionråd vil nå starte sitt felles utredningsarbeid i forbindelse med kommunereformen. I alt skal 9 ulike sammenslåingalternativer utredes. Lavangen og Salangen fra Sør-Troms er med i to av dem. Telemarksforsking, i samarbeid med Utviklingssenteret, har fått i oppdrag å utrede. Arbeidet vil foregå fra mars til august 2015. Det legges til opp til at det hvert enkelt kommunestyre skal behandle utredningens anbefalinger senest 11. september i år. Oppstartsmøte mellom kommunene og Telemarksforsking ble gjennomført 11. mars. Nyhetsbrevet finner du her, eller under aktuelle dokumenter til høyre.