Etter en innholdsrik og hektisk prosjektperiode som startet opp like over nyttår, ble det nye sak og arkiv systemet tatt i bruk 12. april. 

Det nye systemet er svært brukervennlig for innbyggere, politikere og saksbehandlere i kommunen. 

De siste ukene har det vært gjennomført opplæring i systemet, både for saksbehandlere og politikere.
Politikerme vil heretter kunne følge saker som skal opp til politisk behandling helt fra sakene er ferdigstilt administrativt og frem til aktuell møtedato. Dette gjøres gjennom en egen møteportal for politikerne. Ved gjennomføring av politiske møter kan blant annet avstemminger samt forsalg til vedtak legges inn via portalen. 

For innbyggere i kommunen vil det nå være enklere å søke i politiske vedtak samt få innsyn i saker knyttet til plan-, deling- og byggesaker. 
På nettsidene våre finnes det link til møtekalender og postliste.

I formannskapsmøtet 25. april, ble det nye systemet tatt i bruk under møtebehandlingen, noe som fungerte meget bra etter litt opplæring i starten av møtet.