Integrering - Økonomisk støtte til Frivillige lag og foreninger samt næringslivet

Arena Bardufoss i samarbeid med Setermoen statlige asylmottak ønsker å kunngjøre denne muligheten.

 

Hver for seg eller frivillige i samarbeid med næringslivet, eller næringslivet som søker samarbeid med frivillige foreninger kan få betydelig bidrag fra UDI! Her er det vin-vinn for alle. Frivillige lag tjener mye, næringslivet selger sine tjenester, innvandrere får opplevelser og god integrering og fellesskapet mellom norske og innvandrere blir bedre.

 

Merk at søknadsfristen er 11 februar. Setermoen mottak er vår samarbeidspartner og vi kan tilgodese målgruppen som oppholder seg i både egen og nabokommuner.

 

UDI har en unik ordning hvor de tildeler store summer til frivillige foreninger/organisasjoner og privatpersoner som tilrettelegger aktiviteter for flyktninger, asylsøkere og bosatte. Det er helt utrolig hvor mye enkelte lag har klart å hente ut av tilskuddsmidler, og det er helt utrolig hvor mye som pløyes tilbake til næringslivet.

Det er slik at en forening søker om midler til et formål, men de kan gjerne kjøpe tjenesten av en leverandør, leie utstyr og haller, de får betalt for egen dugnadsinnsats osv. I enkelte kommuner blir millionbeløp pløyd tilbake til foreningene og næringslivet.

 

Alt fra å få betalt for å ta med på skogstur og vedhogst, svømmeklubben som får 150 tusen for å kjøpe faste svømmetrening for sine egne medlemmer og innvandrerbarn av f eks Polarbadet.  Skigruppa som kjøper opplevelsesweekend på Bardufosstun med hyggekveld og skilek, Hesteklubben som kjøper faste åpningstimer og opplæring av stell (åpent for norske /utenlandske). Fotballklubb som får 75 tusen for å la dem bli med de allerede etablerte aktiviteter. Forening som får 200 tusen for å organisere klatrekurs og treningstimer. Man får dekket dugnadsinnsats, transport, mat, materialer, inngangspenger, kurs og kjøp av opplevelser!

Se på mulighetene og variasjon i denne linken https://www.udi.no/aktuelt/24-millioner-til-aktiviteter-for-barn-i-mottak-fordelt-av-udi/

 

Prinsippet er at det må være en ikke-kommersiell aktør/ frivillig organisasjon står bak men ikke noe hindrer et kommersielt samarbeid, Noen foreninger gjør alt selv og tjener gode penger, mens mange kjøper tjenestene  hos reiseliv og etablerte aktiviteter som også får godt betalt.

Se på denne lista så får du en formening om hva det er gitt midler til – det er bare deres egen kreativitet som er begrensningen!

 

Her søker du:

https://www.udi.no/aktuelt/159-millioner-kroner-til-aktiviteter-for-barn-og-unge-i-asylmottak/

 

 

Vennlig hilsen

Stig Magne Hagen

Prosjektkoordinator

E-post: arena.bardufoss@malselv.kommune.no

Mobil: +47 47977050

cid:image001.png@01D3F68F.BA0BAD40