Eiendomsskattetakstlistene legges ut til offentlig ettersyn i foajeen på kommunehuset og på kommunens hjemmesider.

Klage/overtakst vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Eventuell begjæring om klage/overtakst sendes skriftlig til: Målselv kommune, Eiendomsskattekontoret, Kommunehuset, 9321 Moen innen 3 uker regnet fra 1.mars 2016.

Eiendomsskattekontoret