På grunn av ombygging av pumpesystemet for vannverket, ønsker vi å gjøre alle abonnentene til Øverbygd vannverk oppmerksom på periodevis vannavstengning fra 17. mars til og med 28. mars.

Det vil bety avbrudd i vannforsyningen i kortere og lengre tid. Lengre forventede avbrudd vil skje på kveld/natt.

Vi vil benytte SMS varsling for å varsle hendelser så langt det lar seg gjøre.

Første avstegning skjer mandag 17. mars kl. 2100 til kl. 0600 neste dag.

Nærmere informasjon:

Kontakttelefoner: 
906 69 224
465 02 139
eller vakttelefon  928 61 911.

Øverbygd Vannverk