Planarbeidet er en viktig forutsetning for videre næringsutvikling i Målselv generelt og på Andslimoen spesielt som del av senterbegrepet Bardufoss.

Planarbeidet skal bygge videre på føringer som framkommer gjennom tidligere arbeider med området, «Forstudie Stedsutvikling Bardufoss» og videre «Forprosjekt  stedsutvikling Bardufoss».  Gjennom  forprosjektet er det  utarbeide en strategi med handlingsplan for en tydelig og ønsket utvikling av Bardufoss sentrum (Andselv) og Andslimoen.

Tidsplanen for gjennomføring av prosjektet er:

Tilbud fra de prosjekterende 17.09.2014
Intensjonsbrev  03.10.2014
Kontraktsinngåelse 24.10.2014
Oppstart Områderegulering 07.11.2014
Områderegulering ferdig  mai 2016

Du finner kunngjøringen og dokumentene på Doffin her.
Doffin referanse 2014-734729.

Kontaktperson: Plan- og næringssjef Astrid Fjose, tlf 916 93 201.