Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Opphevelse av forskrift om forbud mot bruk av ild for Målselv kommune

Publisert , Oppdatert 17. august 2023
Hjemmel: Fastsatt av brannsjefen i Målselv kommune den 17 august 2023 med hjemmel i lov av 14 juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppdrag (brann- og eksplosjonsloven) § 5, jf. Forskrift av 01.01.2016 om brannforebygging § 3 fjerde ledd.
 
Etter samtale med statsmeterologen og en nøye vurdering av de nåværende værforhold og risikosituasjonen i forhold til skogbrann, har brannsjefen besluttet at det er trygt å oppheve forbudet mot ild fra om med i dag, torsdag 17 august kl. 15:00.
 
Vi minner likevel om at det generelle bålforbudet fortsatt gjelder til 15. september.