Sorggrupper for barn og unge

Barn og ungdom gir ofte uttrykk for sorg på en annen måte enn voksne. Det er lett å undervurdere barns sorg, og overvurdere ungdoms tilpasning.

Hvorfor et sorgstøttetilbud?

Sorgstøttetilbudet er et tilbud om samtalegruppe for barn og ungdom, som gir de mulighet til å bearbeide opplevelser de har hatt i sykdomstid og rundt dødsfall. De fleste opplever det som nyttig å treffe jevnaldrende i samme situasjon. De føler seg mindre alene og de forstår lettere sine egne reaksjoner og opplevelser. Barn og ungdom har sjeldent jevnaldrende med lignende erfaring i sin omgangskrets. Undersøkelser tyder på at barn og unge som har deltatt i sorggrupper har det bedre, og får mindre plager på sikt.

Hensikt med sorggrupper:

 • Skape trygghet og gi kunnskap om sorg
 • Skape sin egen tapshistorie og bearbeide minner
 • Hjelp til mestring av hverdagen og framtiden
 • Styrke familiesamspillet og gi en større forståelse for hverandre
 • Normalisere tanker, følelser og handlinger ved å møte andre i samme situasjon

Hvordan foregår sorggrupper?

 • Det er lagt opp til åtte samlinger
  • Samling 1 – bli kjent og lage lysbrikke
  • Samling 2 – om liv, død og minner
  • Samling 3 – reaksjoner på tap
  • Samling 4 – det som skjedde
  • Samling 5 – begravelsen og ritualer
  • Samling 6 – meg selv
  • Samling 7 – familien
  • Samling 8 – utvikling i sorgen og avslutning av gruppen
 • På første samling går vi gjennom hvordan gruppeforløpet vil være, samt lager grupperegler sammen. Felles for alle samlingene vil være at vi bruker aktiviteter og øvelser, for eksempel bli kjent-spørsmål, følelsessirkel, sorggjenkjenning m.m.