Oversikten over lag og foreninger blir mye brukt av bl.a. nytilflyttede innbyggere og av kommunen selv ved utsendelse av høringsdokumenter og annen informasjon.

 Vi ber om at alle lag og foreninger går gjennom oversikten som finnes her,  eller under aktuelle dokumenter til høyre, og melder inn eventuelle endringer til postmottak@malselv.kommune.no