Kurs for pårørende til personer med demens - Høsten 2023
 
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon.
 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
 
Kurset holdes over 4 antall samlinger fra kl. 17.30 til 20.30
på følgende datoer: 30/08, 07/09, 13/09 og 20/09                             
Kursavgift 200 kr, inkluderer kursmateriell og servering.
 
For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:
Telefon: 922 72 974
Påmeldingsfrist: 15.08.23