Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse.

Kurset holdes over 4 antall samlinger på Målselvtunet (Andslimoen) fra kl. 18.00 til 20.30 på følgende datoer:

11.september, 19.september, 25.september og 2.oktober                            

Enkel servering. Kurset er gratis!

For nærmere opplysninger og påmelding:

Kontakt Demensteamet i Målselv
v/ Vigdis Løvheim eller Anita Isaksen
tlf 922 72974, eller send mail til:

vigdis.lovheim@malselv.kommune.no
 

Påmeldingsfrist: 9.september 2019

 

Arrangør: Demensteamet i Målselv