Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf.FL 29.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Du finner forslaget til høyre på skjermen.  Forslaget kunngjøres i lokalavisen er også lagt ut på Kommunehuset og kan fås ved henvendelse til Servicekontoret på kommunehuset.

Alle berørte saksparter blir varslet ved egen ekspedisjon. De av sakspartene som ønsker plankartet i pdf-format kan henvende seg til Målselv kommune, tlf. 77837700 eller postmottak@malselv.kommune.no