Hvert eneste år utsettes opp mot 150 000 personer for vold fra noen de kjenner godt, ifølge regjeringens handlingsplan ”Et liv uten vold”. Kun en fjerdedel av kvinnene som utsettes for grov vold i nære relasjoner, anmelder forholdet.

De fleste forhold starter med forelskelse og kjærlighet, og derfor er det naturlig for mange som utsettes for vold, å bortforklare og tilgi. Spørsmålet politiets kampanje stiller, er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

Med denne kampanjen ønsker politiet å forebygge vold ved å gjøre unge mennesker oppmerksomme på faresignaler og fortelle at det er viktig å søke hjelp tidlig. På nettsiden hvorlite.no kan du lære mer om denne typen vold, hva du kan gjøre, og hva politiet kan bistå med.