Foto: Henrik Dvergsdal

Det nasjonale folkedansprosjektet Bygda Dansar har siden 2001 danset seg gjennom flere fylker, og høsten 2017 kommer det til Troms. Prosjektet rekrutterer unge dansere, gir opplæring, og presenterer flere forestillinger de tre årene det varer.

– Det er stor konkurranse om å få tildelt Bygda Dansar, og endelig har vi fått bekreftet at det blir oppstart i Troms høsten 2017, forteller Terje Foshaug i Folkemusikk Nord. - Det har vært arbeidet over flere år med å få prosjektet til Troms, så nå er vi veldig fornøyd.

Det er danser og koreograf Sigurd Johan Heide, kjent fra Kartellet, som sammen med Foshaug har stått for søknaden, og Folkemusikk Nord vil være sentral i gjennomføringen av prosjektet. Bygda Dansar drives av Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) i Trondheim, Kulturdepartementet er inne med 1 million hvert av de tre årene, og Troms fylkeskommune er også med på spleiselaget.

Bygda Dansar appellerer til ungdom med interesse for dans, både gjennom det sosiale og det sceniske. I Bygda Dansar blir de veiledet av profesjonelle instruktører og utøvere innen folkedans og formidling. Dette er en unik mulighet til å utvikla seg som danser over flere år, og det er flere som har vært med i tidligere Bygda Dansar-prosjekt som i dag lever som profesjonelle folkedansere.

Det er de lokale dansetradisjonene i Troms som vil få størst fokus gjennom prosjektet. – Vi har mange dyktige dansere med både erfaring og utdanning, ikke minst gamle ildsjeler fra Tromsringen sin storhetstid, og disse vil være gode bidragsytere i Bygda Dansar. Vi har spennende danser å ta tak i, og vi har blant annet gjennom Kalottspel sine danseproduksjoner og Kartellet gjort oss mange erfaringer med det å lage forestillinger. Jeg tror derfor Troms er godt rustet til å få mye ut av prosjektet, slik at det blir et stort løft for hele fylket, sier Heide.

Så langt har prosjektet vært gjennomført i ni fylker. Rogaland har oppstart høsten 2016, og så er det altså Troms sin tur fra høsten 2017.

Fakta:

  • Bygda Dansar er et nasjonalt folkedansprosjekt for ungdom mellom 15 - 19 år, som eies og drives av Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) i Trondheim.
  • Bygda Dansar går over tre år og er finansiert gjennom Sff sitt tilskudd fra Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune med totalt 3,45 millioner kroner.
  • Folkemusikk Nord som har søkt prosjektet til Troms, er en del av Kultur i Troms/ Troms fylkeskommune, og vil være sentral i gjennomføringa av prosjektet.
  • Bygda Dansar vil gi to dansefaglige stillinger på til sammen 150 % i prosjektperioden, og det vil også knyttes flere danseinstruktører og musikere til prosjektet.
  • Bygda Dansar ønsker å styrke folkedans som kulturarv, kunstnerisk uttrykk og samværsform, og knytte den lokale folkemusikken sterkere til dansen. Det er et mål å stimulere til dans som sosial aktivitet og næring i regionen.
  • Mer info på www.bygdadansar.no

Kontakt:

Terje Foshaug, Folkemusikk Nord, 952 79 945, terje.foshaug@tromsfylke.no          
 Ingrid Andersen Heieren, Bygda Dansar/Sff, 958 26 237, ingrid@folkemusikkogfolkedans.no