Allerede 18. november transporteres de første kanonene til Artilleribataljonen ut i Setermoen skytefelt for å drive skarpskyting. Selve skytingen går frem til og med natt til 22.
 
19. november ankommer et roro-skip Sørreisa fra Fredrikstad. Om bord har det kjøretøy og utstyr tilhørende Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) i Brigade Nord, men som holder til på Rena. Disse skal videre til Setermoen og Skjold. Det er første gang på tre år HRS-en er med på en brigadeøvelse i nord.
 
– At det er tre år siden sist har med økonomi å gjøre. Ekstratildelingen vi fikk fra Regjeringen i sommer har muliggjort at vi nå får øvd med hele Brigade nord, sier sjef for Hæren, Lars S. Lervik, og legger til:
– Nå får vi øvd hele brigaden som system (se bildetekst) med det aller meste av dens avdelinger. Systemtreningen bidrar både til økt evne, kompetanse og beredskap, og hever dermed vår totale evne til å forsvare landet. Den strategiske transporten av HRS er også en svært verdifull deployeringstrening før HRS går på en forhøyet NATO VJTF beredskap til nyttår. (Se faktaboks).
 
De fleste avdelingene begynner å rulle ut på veien i forbindelse med Arctic Bolt den 21. november, mens stridsdelen av øvelsen tar til rundt midnatt den 23.
 
Øvelse Arctic Bolt avsluttes 29. november.
 
 
 8v 9SNoGDRZSboAAAAASUVORK 5CYII=
 
Brigade Nord har åtte bataljoner. Under øvelser og i strid vil disse operere planlagt, samt strukturert og koordinert seg i mellom som ett stort system, noe som kalles samvirkeoperasjoner. Her representert ved bombekastertroppen i Panserbataljonen. Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret
 
Fakta
 • Brigade Nord består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani. Disse er Sanitetsbataljonen, Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen, Stridstrenbataljonen, Telemark bataljon, 2. bataljon, Panserbataljonen, samt Militærpolitikompaniet Brigade Nord
 • Brigaden består av 4200 soldater og befal i det daglige. Med mobiliseringstillegget ca 7000
 • Med på øvelsen er cirka 3500 soldater fra Brigade Nord og Trenregimentet i Hæren, i tillegg til cirka 200 fra Heimevernets innsatsstyrke Claymore.
 • Cirka 1000 kjøretøy er med. 350 beltekjøretøy, 570 hjulkjøretøy og 80 lette terrengkjøretøy.
 • Fra nyttår står Hærens hurtige reaksjonsstyrke på beredskap i ett år for NATOs Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). På norsk NATOs hurtige reaksjonsstyrke.
 • Det norske bidraget til reaksjonsstyrken består av:
 
 • Telemark bataljon
 • Et sanitetskompani
 • Et artilleribatteri
 • Et ingeniørkompani
 • Et stridstrenkompani
 • En militærpolititropp
 • En fjernoppklaringsavdeling
 • Et role 2 sykehus
 • Nasjonalt støtteelement fra Hærens Trenregiment
 • Stabspersonell til brigadeledelsen
 
 • Det norske VJTF-bidraget er en del av en tyskledet brigade med avdelinger fra ni nasjoner.