Det er tre tilfeller blant Forsvarets personell som ikke er i sammenheng med hverandre. De antas å ha blitt smittet i forbindelse med jule og nyttårs høytiden på forskjellige steder i landet.

Personellet er isolert og smittesporing er igangsatt.

Det er godt samarbeid mellom kommunen og Forsvaret i håndteringen av situasjonen.