Endringer i ordningen produksjonstilskudd i jordbruket i 2017

Det blir betydelige endringer i ordningen produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017. Det blir nye telledatoer og søknadsfrister for produksjonstilskudd etter søknadsomgangen 20. januar 2017. Dette er den siste søknadsomgangen med "gammel" telledato og søknadsfrist. Utbetaling etter denne søknadsomgangen blir i juni 2017.

 

I 2017 vil det være 3 søknadsomganger for produksjonstilskudd, fordi dette er å regne som et overgangsår mellom gammel og ny ordning.

20. januar 2017 søkes det om husdyrtilskudd og avløsertilskudd (for 2016) etter gammel ordning.

 

Deretter i 2017: Ny telledato 1. mai med søknadsfrist 15. mai og ny telledato 1. oktober med søknadsfrist 15. oktober. Utbetaling etter disse søknadsomgangene blir i februar 2018 (NB !  Bare èn utbetaling). Hva kan det søkes om og når etter ny ordning ?

 

Ved søknadsfristen 15. mai kan det søkes om: Husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), driftstilskudd til mjølkeproduksjon og driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon.

 

Ved søknadsfristen 15. oktober kan det søkes om: Areal- og kulturlandssskapstilskudd, Husdyrtilskudd, driftstilskudd til mjølkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite. Ved denne søknaden oppgis antall husdyr i de ulike husdyrgruppene og antall dyr sluppet på beite. 

Fra 2018 vil det altså være søknadsfristene 15. mai og 15. oktober som gjelder. Utbetaling: februar 2019 (bare èn utbetaling).

 

Mer om endringene i tilskuddsordningen finner du her (landbruksdirektoratet sin hjemmeside).