Oppdraget var å utrede

 1. Fordeler og ulemper med å bygge to barnehager i stedet for en stor.

 2.  Tomtevalg

  1. fordeler og ulemper med ulike tomtevalg.

  2. Anbefale tomtevalg

 3. Barnehagebygg

  1. ulike valg i forhold til bygg.

  2. Anbefale hva Målselv kommune skal gå videre med i den videre prosessen fram mot realisering av ny barnehage.

Flertallet i prosjektgruppa går inn for å bygge en ny stor barnehage lagt til Fagerlidalområdet.

Rapporten gjøres nå tilgjengelig for alle. Videre vil den bli lagt fram for politisk behandling på nyåret.