Slik holder du deg frisk

  • Vask hendene grundig og ofte, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. Vask med vann og såpe eller hånddesinfeksjon med sprit vil være tilstrekkelig.
  • Begrens nær kontakt med syke personer. Du bør bruke munnbind dersom du må ha direkte kontakt med andre som er syke. 
  • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
  • Begrens håndhilsing, klemming og annen nærkontakt. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Hold minst én meters avstand til andre personer når det er mulig.
  • Husk å tørke av mobiltelefonen da den kan være en smittekilde.

Råd til risikogrupper

FHIs veileder om håndhygiene.

Unngå å smitte andre hvis du er syk

  • Dersom du er syk, vær hjemme fra jobb, studier og liknende. Syke barn bør holdes hjemme. 
  • Begrens kontakt med andre personer og hold en avstand på minst en meter til friske personer.
  • Ha god hostehygiene. Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser, eller bruk albuekroken når du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.