Alle innendørs og utendørsarrangementer over 500 personer skal avlyses.

Alle arrangementer med mellom 100 og 500 personer må godkjennes av kommunen. Vurderinger gjøres på bakgrunn av en skriftlig risikovurdering og gjennomføringsplan fra arrangører.

Bruk Folkehelseinstituttets veiledere for å lage vurdering og plan. Det er generelt høy terskel for godkjenning i tiden fremover.

Søknader sendes til postmottak@malselv.kommune.no, kontakt personal- og organisasjonssjef Ann-Eva Hanssen på nummer 900 33 777 ved spørsmål ang dette.
Vurdering av søknader gjøres av kommuneoverlegetjenesten.

For arrangementer under 100 personer kreves det ikke godkjenning, men det bør likevel gjøres risikovurdering og følges råd fra Folkehelseinstituttet om gjennomføring av arrangementer

Dersom dere er usikker eller ønsker å drøfte arrangement med mindre enn 100 deltakere må dere gjerne ta kontakt. Det er mange faktorer som spiller inn, hvilken aktivitet, hvilke lokaler, grad av nærkontakt, hvor deltakerne kommer fra osv.

Ved vurdering om arrangementet anbefales gjennomført vektlegges følgende; antall deltakere, innendørs/utendørs arrangement, varighet og om deltakere kommer fra andre kommuner.

Et arrangement defineres som en tidsavgrenset og lokasjonsbestemt hendelse, hvor en forsamling av mennesker oppholder seg på et avgrenset område. Eksempler på slike arrangementer er konserter, teater, opera, kino, idrettsarrangementer, konferanser etc.  Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler i skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på én gang.

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet.
Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig.