1. Ikke bruk for mye eller fuktig ved

Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved.

Fyring med fuktig ved eller lite trekk gjør at beksot samler seg i pipa og kan etter hvert ta fyr. Det kan skje bare etter noen få måneder med feil fyring

2. Fyr kun med ved og tennbriketter

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere.

Mye reklame og julepapir inneholder plast og avgir giftige gasser. I tillegg blir plast til beksot på innsiden av skorsteinen som øker faren for pipebrann

3. Rengjør ovnen/peisen

Det er viktig å rengjøre og sjekke at pakninger rundt døren er i orden, Om pakningen er slitt eller ødelagt vil det trekke luft inn. Det gjør at det brenner dårligere.

Tøm ovnen jevnlig for aske. Bruk en bøtte av metall til dette, og sett den på et brannsikkert underlag. Aske kan være brannfarlig i flere døgn, selv om den både ser og kjennes kald ut kan den inneholde glør som kan blusse opp dersom det tilkommer oksygen

4. Om du skulle få pipebrann

Steng alle luftventiler, ring 110 og sjekk at sotluka ikke står mot noe brennbart. 110 sentralen vil gi deg råd om hva du skal eller kan gjøre inntil brannvesenet ankommer.


Med pipebrannene og den tragiske hyttebrannen på Andøya som bakteppe har Målselv kommune besluttet å styrke det forebyggende arbeidet mot branner.

Målselv kommune søker samarbeid med Senja kommune om tilsyn av særskilte brannobjekt. Dette er bygg hvor det oppholder seg mange mennesker eller bygg som har stor verdi i kraft av sin aktivitet eller beskaffenhet.

Målselv kommune ser, etter en risikovurdering behovet for å styrke feie tjenesten for boliger og fritidsboliger.