Ved Andslimoen legetjeneste fungerer programmet bedre og en kan opprettholde normal drift.

Målselv kommune er daglig i kontakt med leverandør for forbedring.

Målselv kommune beklager den ulempen det medfører for våre pasienter og samarbeidspartnere.