Gratis kjernetid for 3-, 4-og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2016, er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner. Vi har foreløpig ikke fått annen gjeldende sats fra august 2017. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart. Barn som har rett på gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen. Søknadene skal være inne og behandlet før nytt barnehageår. Søknad sendes Målselv kommune innen 30.06.17. Dersom inntekter endrer seg i løpet av året, og nye barn begynner, er det mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalingen fortløpende. Reduksjon i foreldrebetalingen vil da gjelde fra første påfølgende måned.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten for sin barnehageplass. Det vil si familier med lavere inntekt enn 500.500. Foreldrebetalingen er også begrenset til maksimalprisen, som er 2 730,- kroner per måned.

Gratis kjernetid for 3-, 4-og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2016, er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner. Vi har foreløpig ikke fått annen gjeldende sats fra august 2017. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart. Barn som har rett på gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen. Søknadene skal være inne og behandlet før nytt barnehageår. Søknad sendes Målselv kommune innen 30.06.17. Dersom inntekter endrer seg i løpet av året, og nye barn begynner, er det mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalingen fortløpende. Reduksjon i foreldrebetalingen vil da gjelde fra første påfølgende måned.

Søknadskjema finners under aktuelle dokumenter til høyre.