Frigjøringen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie som selvstendig nasjon.

"– 8. mai markerer vi de alliertes seier i andre verdenskrig. I år skulle vi feiret 75 år i frihet. Det blir stadig færre veteraner igjen fra andre verdenskrig, og vi hadde planlagt å hedre disse på 8. mai sammen med tidsvitner fra krigen. Slik kan det dessverre ikke bli på grunn av koronaviruset. I stedet har regjeringen besluttet at vi særlig skal hedre dem som bidro i militær og sivil motstand og dem som sterkest ble rammet av krigens konsekvenser under neste års markering, sier statsminister Erna Solberg.» (sitat Regjeringen.no)

 

I deres distrikt blir det en markering på Andselv/Bardufoss ved veteranmonumentet Touchpoint kl 10, og på Setermoen kl 12. Programmet blir ganske likt begge plasser, men på Bardufoss blir det overflyging av fly fra flygeskolen og på Setermoen blir det nasjonal salutt i tillegg.

 

Det inviteres ikke noen veteraner eller øvrig publikum til noen av markeringene. Kun media inviteres. Det vil kun være flaggvakter fra de ulike avdelingene som sokner til stedet, respektive ordførere, prest, signalist fra Hærens musikkorps, i tillegg til prest og representant fra Operasjonsstøtteavdelingen som deltar i markeringene.

 

Vi i Hæren vil dokumentere med bilder og video fra de stedene hvor Hæren markerer dagen. Kirkenes, Bardufoss, Setermoen, Rena/Terningmoen og Festningsplassen. Dette vil publiseres på Hærens Facebook-side og YouTube-kanal, i tillegg til at dette sendes til media og de aktuelle kommuner, senere samme dag.

 

Mvh

Kommunikasjonsavdelingen, Hærstaben