Matrikkelen er Staten Kartverks eiendomsregister. Her ligger informasjon om alle landets eiendommer med grenser, adresser, bygninger og eiere. Kommunene er lokale matrikkelstyremakter, og har ansvar for å føre matrikkelen.

I Målselv er informasjonen om mange bygninger mangelfulle, og kommunen har startet en prosess for å heve kvaliteten.

På bygninger som blir endret vil eierne bli tilskrevet og informert om nye opplysninger. Er opplysningene som er oppgitt i brevet feil så ta kontakt med kommunen, hvis ikke trenger du ikke gjøre noe. Bygninger som ikke endres vil det ikke sendes ut brev om.

I matrikkelen er det registerert over 8600 bygninger i Målselv pr. dags dato. Prosessen vil derfor gå over ett tidsrom på 2 år.

Kommunens kontaktpersoner er:

 

Jan Erik Rognlund                                           Svetlana Sintsova

Prosjektleder                                                  Ingeniør

Telefon 93 22 75 76                                       Telefon 45 69 80 16

På Statens kartverk kan du lese mer om hvorfor bygningsopplysninger skal registrerers. Informasjonen finner du her: http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Bygninger/Hvorfor-registrere-bygningsopplysninger-i-matrikkelen/