Da er det viktig at vedkommende registrerer seg hos politiet lokalt (kontaktinformasjon Troms politidistrikt) og søker asyl til Norge. Dette vil utløse midlertidige rettigheter i Norge som flyktning og de kommer inn i UDI sitt ansvarsområde. Etter at personen har fått vedtak om beskyttelse fra UDI, vil IMDi tildele en bostedskommune etter avtale med kommunen.